helmikuu 2015

 • Tiedote 15.1.2015: Kansalaisliikkeeltä yhteismuistutus - Talvivaaran kaivokselle ei jatkoaikaa purkuputkella

  Tiedote 15.1.2015 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

  Kansalaisliikkeeltä yhteismuistutus

  Talvivaaran kaivokselle ei jatkoaikaa purkuputkella

  Stop Talvivaara julkaisi yhteismuistutuksen, jossa otetaan kantaa Nuasjärvelle suunniteltuun purkuputkihankkeeseen ja kaivoksen jatkomahdollisuuksiin.

 • Tiedote 19.1.2015: Kansalaisten muistutuksia tulvii viranomaisille - Talvivaaran purkuputki on hölmöläisten peiton jatkamista

  Tiedote 19.1.2015 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

  Kansalaisten muistutuksia tulvii viranomaisille

  Talvivaaran purkuputki on hölmöläisten peiton jatkamista

  Kutsumme tiedotusvälineitä seuraamaan kansalaisten ja ryhmien muistutusten jättöä Oulun Aluehallintovirastolla ma 19.1. klo 15.00 Osoite Linnankatu 3.

  Muistutusaika Talvivaaran kaivosta ylläpitävän konkurssipesän tekemästä purkuputkihakemuksesta Nuasjärveen umpeutuu maanantaina 19.1. klo 16.15.

 • Tiedote 21.1.2015: Muistuttajat tyrmäsivät Talvivaaran purkuputken - Kelvotonta hakemusta ei tule ottaa edes käsittelyyn

  Tiedote 21.1.2015 / Stop Talvivaara - kansanliike
  vesistöjen puolesta

  Muistuttajat tyrmäsivät Talvivaaran purkuputken

  Kelvotonta hakemusta ei tule ottaa edes käsittelyyn

  Kolmisenkymmentä kansalaista täytti Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston aulatilat, kun Talvivaaran purkuputkihakemuksen muistutusaika umpeentui maanantaina 19.1.2015. Viraston johtoa ei muistuttajien luokse ilmaantunut. Poliisiauto vartioi kadulla virastorauhaa.

 • Tiedote 6.2.2015: Rikostutkinnan rajauksesta kantelu oikeuskanslerille - Tutkintapyyntö poliisiille Talvivaaran uraanista

  Tiedote 6.2.2015 Rikostutkinnan rajauksesta
  kantelu oikeuskanslerille Tutkintapyyntö poliisille Talvivaaran
  uraanista

  Ryhmä kansalaisia kummeksuu tapaa, jolla talvivaaran
  rikostutkinnassa kipsisakka-altaan vuodon osalta, on rajattu
  uraanin salaaminen kaivosta perustettaessa kokonaan
  ulkopuolelle.

 • päivitä tähän otsikko

  Tutkintapyyntö tehtiin
  sähköisella rikosilmoituksella perjantaina 6.2.2015. Sähköinen
  ilmoitus ohjautuu automaattisesti rikoksentekopaikkakunnan
  poliisille eli tässä tapauksessa Sotkamoon. Seutukunnan
  poliisivoimat ovat kuitenkin käyttäneet jo kaksi vuotta aikaa
  rikostutkintaan havaitsematta uraanin salaamiseen liittyviä
  rikosnimikkeitä. Katsomme, että rikosepäilymme ovat sen
  laatuisia, että ne on tutkittava riippumattoman poliisitutkinnan
  toimesta.

 • päivitä tähän otsikko

  OIKEUSKANSLERILLE

  TUTKINTAPYYNTÖ/KANTELU

  Poliisin toiminnasta Talvivaaran ympäristörikostutkinnassa

 • päivitä tähän otsikko

  Vastine vastinepyyntöön 12.12.2014 POL -2014-12810

  Poliisihallitukselle vastineenani Oulun Poliisin lausuntoon tekemästäni kirjelmästä "Talvivaaran rikosvyyhti ja kansalaisten oikeusturva"

  Kiitokset Poliisihallitukselle siitä, että on ryhtynyt tutkimaan kansalaisen tekemän kirjelmän väitteitä

  Kiitän myös mahdollisuutta kommentoida Oulun poliisin vastinetta osaan esittämistäni väitteistä.

 • Tiedote 10.2.2015: Kansalaisryhmältä tutkintapyyntö Kainuun Ely-keskuksen toimista

 • päivitä tähän otsikko

  Snellmaninkatu 1 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) 16001 Kantelu ja tutkintapyyntö Kainuun ELY-keskuksen toimista Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutuksia valvovana viranomaisena.

 • päivitä tähän otsikko

  Biokemisti Jari Natusen lausunto tutkintapyynnön
  täydennykseksi


  Ympäristöluvan noudattaminen

Sivut

 • 1
 • 2
 • seuraava ›
 • viimeinen »

Adressi