toukokuu 2016

 • Tiedote 13.5.2016: Oikeus ei toteutunut Talvivaara-käräjillä

  Oikeus ei toteutunut Talvivaara-käräjillä
   
  Suojeliko syyttäjä virkakuntaa? Talvivaaran rikosprosessi sai vikasuunnan jos syyteharkintavaiheessa. Esitutkinnassa niputettiin kaikki tutkintapyynnöt yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta jostakin syystä rikosepäilyjä valvovia viranomaisia kohtaan ei tutkittu eikä syytettä nostettu. Myös se, että syyttäjä ohitti kokonaan tutkintapyynnön, jossa epäiltiin yhtiötä törkeästä petoksesta uraanin salaamisen osalta, on esitutkinnan valossa omituista.
   

 • Vetoomus Terrafamelle 10.2.2016

           

   

  Terrafame Group Oy

  Matti Hietanen, toimitusjohtaja

  Jani Kiuru, projektijohtaja, vesien puhdistushanke

  Ratia Lauri, hallituksen puheenjohtaja

  Vetoomuskirjelma 10.2.2016/ Stop Talvivaara

  Kansalaisten oikeudet ympäristönsä tarkkailuun turvattava

  Talvivaara Oy käynnisti keväällä 2013 neuvottelut Sisäasiainministeriön kanssa asetusmuutoksen liikkumis- ja oleskelurajoituksen saamiseks laajoille alueille kaivoksen ympärille.

 • Avoin kirje 22.5.2016 Eduskunnalle

  AVOIN KIRJE EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE,  MINISTERI OLLI REHNILLE JA
  KANSANEDUSTAJILLE TERRAFAMEN TALVIVAARAN KAIVOKSEN TULEVAISUUDESTA

  Hyvät kirjeensaajat

  Eduskunta on nyt vedenjakajalla Talvivaaran tarinan jatkumisen osalta.
  Tarina käynnistyi suurilla lupauksilla,  jotka ovat osoittautuneet
  järkiään ja lähtökohtaisesti vääriksi.  Oikeusasteissa punnitaan se,
  kuinka tahallista väärien lähtötietojen antaminen luvitusvaiheessa on
  ollut.

 • Tiedote 22.5.2016: Terrafame harhauttaa päättäjiä alasajon kustannuksilla

  Kansanliike oikoo Terrafamen/Talvivaaran viestintää

  Kaivoksen alasajoa tehtävä lupaehtojen mukaisesti jatkuvana prosessina

  Viime viikkoina medialle on tarjoiltu laskelmaa, jonka mukaan Talvivaaran
  kaivoksen alasajo maksaisi 300 miljoonaa euroa ja tuottokuntoon ylösajo
  maksaisi 200 miljoonaa. Tänään Terrafame on nostanut summan jo 500
  miljoonaan euroon
  .

 • Avoin kirje 24.5.2016: Kansanedustajille, Medialle ja Sosiaaliselle Medialle

  Hyvät vastaanottajat

  Talvivaara on demokratian avolouhos,  sanotaan yhden mielenosoittajan
  kyltissä Mika Koskisen puhuttelevassa dokumenttielokuvassa Nälkämaan
  Sampo.

  Valitettavasti asia on juuri näin.

  Muistamme, että kun Talvivaaran kaivoslupia haettiin,  yhtiön hallitus
  salasi yhtiön tiedossa olleen tiedon mittavien uraanimäärien
  rikastumisesta muiden metallien tavoin kaivoksen prosessinesteeseen.

 • Avoin kirje 31.5.2016 Suomen Eduskunnalle: Kaivoksen oikea alasajo on halvin ja turvallisin vaihtoehto

  Talvivaara/Terrafame/Elinkeinoministeriö/Kainuun ELY  johtavat harhaan

  Julkisuuteen on viime viikkoina annettua sekä Terrafamen että
  elinkeinoministerin suulla lausuntoja, joita ei voi pitää muuna kuin
  tarkoituksellisena harhaanjohtamisena.   Yhtenä mukana on myös ollut
  Kainuun Ely-keskus.

  Alasajon ja ylösajon vaihtoehtoiset kustannukset

 • Adressi

  Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta käynnistyi keväällä 2012
  perustetulla adressilla.

  Kaivoksen lähiseutujen asukkaat olivat jo havainneet, että lupaukset
  suljetusta kierrosta ja päästöttömästä kaivoksesta olivat pötyä.

  Yksi keskeinen syy sille,  että uskalsimme asettaa sulkemista vaativan
  tunnuksen, oli tieto siitä, että kaivosta perustettaessa ja rakennettaessa
  oli salattu uraani ja sen rikastuminen muiden metallien tavoin
  prosessiliuokseen.

 • Tiedote 25.5.2016: Kuinka Talvivaara suljetaan ja mitä se maksaa?

  Kainuun Ely-keskus laiminlyönyt lupavalvonnan
  Kuinka Talvivaaran kaivos suljetaan?

  Terrafame on esittänyt hurjia lukuja Talvivaaran alasajon kustannuksista.
  Kainuun ely-keskus on puolestaan pelotellut suurilla jätevesimäärillä ja
  vaikealla luvitusprosessilla ja antanut tukensa jatkolle.

 • Tiedotepaketti 31.5.2016: JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS - avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja Pääkkösen salaiseen asiakirjaan

  Hyvät kansanedustajat, tiedotusvälineiden edustajat ja kansalaismediat

  Olemme hämmästyksen lyöminä seuranneet sekä Terrafamen, Työ- ja Elinkeinomisteriön,
  että myös Kainuun Elyn ulostuloja Talvivaaran/Terrafamen kohtalosta päätettäessä.

  Kuinka kaivoksen toiminnan jatkamisen rahoitus onnistutaan esittämään
  kaivoksen alasajon aloittamisena

  Yksi kummallinen käänne oli se, että Kainuun Ely kieltäytyi antamasta Ylen
  käyttöön muistiota, jossa vertaillaan alasajon tai ylösajon vaatimia
  kustannuksia ja ratkaisuja.

 • Tiedote 31.5.2016: Kaivoksen sulkemiseen ei tarvita raskasta lupamenettelyä

  Sulkemiskustannuksia liioitellaan

  Kainuun Ely-keskuksen laatimasta ja 30.5. julkitulleesta asiakirjasta
  Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseen liittyvistä toimista käy ilmi,
  että lähes kaikki kaivoksen sulkemiseen liittyvät toimenpiteet täytyy tehdä
  myös kaivoksen toimintaa mahdollisesti ylösajettaessa ja toimintaa
  jatkettaessa.

Sivut

 • 1
 • 2
 • seuraava ›
 • viimeinen »

Adressi