lokakuu 2015

 • Tiedote 8.10.2015: Laiminlöikö Säteilyturvakeskus virkavelvollisuutensa Talvivaarassa? Oikeuskansleri selvittää STUK:sta tehtyä kantelua

  Tiedote 8.10.2015 / Stop Talvivaara - kansanliike
  vesistöjen puolesta

  Laiminlöikö Säteilyturvakeskus virkavelvollisuutensa
  Talvivaarassa?

  Oikeuskansleri selvittää STUK:sta tehtyä kantelua

  Stop Talvivaara kansanliike pyysi 13.2.2015 Oikeuskansleria
  selvittämään Säteilyturvakeskuksen (STUK) mahdollisia ja osin
  ilmeisiä laiminlyöntejä Talvivaaran uraanin rikastuksen sekä
  uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden valvonnassa.

Adressi