Kirjelmä Kansanedustajille 10.6.2016: Tarvitaan mahdollisuus julkiseen vuoropuheluun kaivoksen jatkosta

Hyvät kansanedustajat!

Kaikki suomalaiset ovat hämmästyneinä seuranneet tämän Talvivaaran tarinan
viimeisiä käänteitä. Kukaan ei oikein tunnu enää tietävän, mikä on totta ja mikä teatteria. Mutta yksi asia on selvää. Kansalaisten suuri
enemmistö haluaa kaivoksen suljettavaksi.

Asiantuntijat, jotka väittävät, että kaivoksen alasajo edellyttää
louhinnan jatkamista ympäristösyistä voisivat astua esiiin ja esittää
laskelmansa ja logiikkansa.

Jokainen louhittu tonni merkitsee lisää tappioita ja lisää ympäristökuormaa.

On käynyt ilmeiseksi, että julkisuutta ja myös eduskuntaa koetetaan taas
kerran vedättää ja hämätä antamaan verovaroja Talvivaaran/Terrafamen
kaivoksen onnettoman tarinan jatkamiseen.

Terrafame ei ole vastannut esittämäämme keskusteluhaasteeseen, kirjelmiin
jonka lähetimme eduskunnalle, medialle - ja Terrafamelle.

https://stoptalvivaara.org/node/403
https://stoptalvivaara.org/node/395

Todistamisen taakka on Terrafamella eikä todistukseksi riitä Helsingin
Sanomille vuodatettu Outotecin nimettömien tekijöiden salassa pidetty
selvitys

https://stoptalvivaara.org/node/407

Outotec on ollut alusta alkaen olennainen osatoimija
Talvivaara-projektissa. Yhtiö on suurelta osin vsstannut sekä
bioliuotuksen, metallitehtaan että myös kaivoksen uraaninerottelulaitoksen
teknologian toimittamisesta kaivokselle.

Mutta Outotecin suurin optio ja motiivi kaivoshankkeen jatkumiseen liittyy
tähän kaivosteollisuuden suunnitelmaan ottaa kaikki vastaavat
mustaliuskealueet bioliuotuksen avulla käyttöön.

Tältä kaivosalan visiolta tehdä kymmenkunta uutta talvivaaraa putoaa
pohja jos pilottihanketta ei saada toimimaan. Ja silloin myös Outotec jää
ilman teknologiatoimituksiaan.

On väärin pitää kyseistä laitosta asiatuntijaorganisaationa ja konsulttina
sen antaessa lausuntoja. Outotec on asianosainen ja puhuu oman
bisneksensä puolesta. Yhtiön kannalta on loogista vaatia valtiota
jatkamaan kaivoskokeilua valtion varoilla, jolloin riskiä ei yhtiöllä ole
vaikka onnistumisen mahdollisuudet olisivat kuinka pienet tahansa.

Hyvät kansanedustajat!

Olennaista olisi pysähtyä nyt miettimään haluammeko me Suomeen kymmenen
uutta Talvivaaraa kaikkinen riskeineen ja ympäristömenetyksineen joita
mustaliuskemalmioiden hyödyntäminen aina ja jokatapauksessa on.

Kannattaisi pysähtyä miettimään maailman kehityssuuntaa ja vaihtoehtoja.
Metallit ovat uusiutumaton luonnonvara ja on jo alkanut metalleja
korvaavan materiaalitekniikan aikakausi. Myös metallien kierrätys ja
ns urban mining ovat selkeitä kasvualueita. Mutta itse perinteinen
kaivostoiminta on auringonlaskun ala.

Idea siitä, että ehtyvien metallivarojen maailma voisi saada
hengahdystaukoa ottamalla uusilla tekniikoilla käyttöön yhä heikomman
pitoisuuden malmioita ei toimi, Louhintamäärät kasvavat niin suuriksi,
ettö hankkeet tukevat taloudellisesti kannattamattomaksi
malminkäsittelykulujen vuoksi ja toisaalta ympäristön kannalta
megaongelmalähteiksi - kuten Talvivaaran esimerkki osoittaa.

Meille on markkinoitu visiota bioliuotuksesta uutena vihreänä
kaivosteknologiana ja Suomea on markkinoitu vihreän kaivosteollisuuden
maana.

Kyse on juhlapuheista, jotka selkokielelle käännettynä
tarkoittavat: Suomesta tulee tehdä maailman kaivosyhtiöiden resussi ja
kertakäyttöalue. Nämä meille laaditut mineraalistrategiat ja Kaivos 2030
ohjelmat ovat kuorrutusta suunnitelmalle kolonisoida Suomi maailman
kaivosyhtiöille.

Tähän suureen visioon kuuluu paitsi valtaviin mittoihin
kasvatettava kaivostoiminta myös uraanin tuotanto ja ydinvoimaloiden ja
jätevarastojen rakentaminen maahamme. Kyse on siitä
tulevaisuus-skenaariosta jonka Sitra nimesi taannoin Ydinsuomi- visioksi.
Viisaampi nimitys olisi Kertakäyttö-Suomi tai Tulevilta sukupolvilta
tärvelty Suomi.

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/...

http://projects.gtk.fi/mineraalistrategia/index.html

Mutta jos ei enää uusia kaivoksia mitä sitten?

Suomen tulisi lähteä rakentamaan sitä teknologiaa ja taloutta joka
irrottaa meitä riippuvuudesta ehtyviin metallivaroihin. Niillä rahoilla,
joita valtio on satsannut talvivaaran pilottihankkeeseen suomi olisi
nostettu metalleja korvaavan materiaalitekniikan ja tuotekehityksen
huippumaaksi. Siinä suunnassa ovat ne tulevaisuuden Nokiat ja tämä on
yksi varma kasvuala tulevaisuudessa.

Hyvät kansanedustajat

Stop Talvivaara kansalaisliike on pettynyt Terrafamen lobbaukseen
luottamuksellisilla ja salaisilla asiakirjoilla. Tämä kertoo pelosta
altistaa omat esitetyt tiedot ja arviot ulkopuoliselle kritiikille.

Olemme valmiita vuoropuheluun ja haluamme tuoda kansalaisliikkeen kokoamaa
kriittistä tietoa ja asiantuntemusta käyttöön.

Toivomme että eduskunta järjestäisi mahdollisuuden kaivosvaihtoehtoja
punnitsevaa dialogiin Terrafamen ja kriitikoiden kesken.

Ystävällisesti tervehtien kansalaisliikkeen puolesta

Hannu Hyvönen
Iisalmi
hannu at elonmerkki.net

Antti Lankinen
Sotkamo
antti.lankinen at sotkamo.net

stoptalvivaara.org

Adressi