Adressi

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta käynnistyi keväällä 2012
perustetulla adressilla.

Kaivoksen lähiseutujen asukkaat olivat jo havainneet, että lupaukset
suljetusta kierrosta ja päästöttömästä kaivoksesta olivat pötyä.

Yksi keskeinen syy sille,  että uskalsimme asettaa sulkemista vaativan
tunnuksen, oli tieto siitä, että kaivosta perustettaessa ja rakennettaessa
oli salattu uraani ja sen rikastuminen muiden metallien tavoin
prosessiliuokseen.

Puoli vuotta adressin julkaisemisen jälkeen marraskuussa 2012 tapahtui
kipsisakka-altaan suurvuoto.   Kyse oli maamme ensimmäisestä suuresta
uraanionnettomuudesta,  jossa uraania virtasi ulos altaista tuhansia
kiloja.

Adressin vaatimus on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan.   Käy
allekirjoittamassa ja levitä kavereillesikin.   Nyt allekirjoituksia on
64700 ja se on yksi suurimmista ympäristöadresseista koskaan Suomessa.

Lue lisää ja allekirjoita

 

 

Adressin luovutus Stubbille

 

 

Esimerkillistä nimenkeräystä

Adressi