Tiedote 22.5.2016: Terrafame harhauttaa päättäjiä alasajon kustannuksilla

Kansanliike oikoo Terrafamen/Talvivaaran viestintää

Kaivoksen alasajoa tehtävä lupaehtojen mukaisesti jatkuvana prosessina

Viime viikkoina medialle on tarjoiltu laskelmaa, jonka mukaan Talvivaaran
kaivoksen alasajo maksaisi 300 miljoonaa euroa ja tuottokuntoon ylösajo
maksaisi 200 miljoonaa. Tänään Terrafame on nostanut summan jo 500
miljoonaan euroon
.

Stop Talvivaara lähetti  tänään maanantaina ministeri Olli Rehnille,
eduskunnan talousvaliokunnalle ja kaikille kansanedustajille osoitetun
kirjelmän, jossa kyseenalaistetaan nämä Terrafamen esittämät arviot.

-Yhtiön lupaus kannattavasta toiminnasta ns ylösajovaiheen jälkeen
edellyttäisi siis nikkelin hintatason nousua tasolle,  jonne kukaan
analyytikko ei ole ennustetta asettanut, sanoo Antti Lankinen.

Terrafamen lausuntojen valossa näyttää siltä,  että  yhtiössä kuvitellaan
kaivoksen alasajokustannusten alkavan vasta kun kaivos päätetään lopettaa.
Sotkamolainen Ari Kananen selvitti asiaa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastosta.  -Kaivoksen ympäristölupien mukaisesti kaivoksen
sulkeminen on jatkuva prosessi.   Liuotusprosessin loppuessa
sekundaarikasat tulee kapseloida ja myös mustaliuskepitoiset sivukivikasat
tulee peittää ja vesieristää sitä mukaa kun niitä syntyy.

Kaivos ei ole toiminut tältä osin ympäristöluvan ja AVI:n päätösten mukaan.
Edes päivitettyjä suunnitelmia ei ole esitetty vaikka työhön tulisi ryhtyä
ympäristön suojelun vuoksi viivyttelemättä.

-On merkillistä,  että valtion yhtiö jatkaa Talvivaaran aloittamaa
vedätyspolitiikkaa ja päättäjiä pyritään harhauttamaan ratkaisun hetkillä,
sanoo Hannu Hyvönen.

Ihmetystä herättää myös Kainuun Ely-keskuksen Kari Pääkkösen rooli ja
ulostulot.

Kainuun Ely-keskuksen johtaja Kari Pääkkönen säestää Terrafamen viestintää
ja väittää, että prosessiliuosten puhdistus sulkemistilanteessa vaatisi
nykyistä paljon järeämmän luvan.

–Eli suuremmat poistomäärät ja pitoisuustasot. Tai sitten on
investoitava merkittävästi puhdistustekniikkaan,  väittää Pääkkönen
Kainuun Sanomien mukaan.

Kari Pääkkösen pitäisi kuitenkin ympäristölupia valvovana viranomaisena
tietää,  että kaivoksen sulkemista on edellytetty tehtävän vaiheittain
toiminnan edetessä.  Alasajo tulisi tehdä myös ylösajon vaihtoehdossa.  Ja
on hämmästyttävää myös se, että Pääkkönen pelottelee kustannuksilla
vedenpuhdistuslaitteiston hankinnassa jos alasajoon lähdetään.  Vaatimus
vedenpuhdistamosta sisältyi jo ensimmäiseen ympäristölupaan,  eikä sitä
ole vieläkään toteutettu.  Kenen asialla Kainuun Ely-keskus oikein on?

Lue Avoin Kirje

Lisätietoja:

stoptalvivaara.org

Tags: 
Tiedote

Adressi