Avoin kirje 24.5.2016: Kansanedustajille, Medialle ja Sosiaaliselle Medialle

Hyvät vastaanottajat

Talvivaara on demokratian avolouhos,  sanotaan yhden mielenosoittajan
kyltissä Mika Koskisen puhuttelevassa dokumenttielokuvassa Nälkämaan
Sampo.

Valitettavasti asia on juuri näin.

Muistamme, että kun Talvivaaran kaivoslupia haettiin,  yhtiön hallitus
salasi yhtiön tiedossa olleen tiedon mittavien uraanimäärien
rikastumisesta muiden metallien tavoin kaivoksen prosessinesteeseen.

Tällä ratkaisulla estettiin sekä parlamentaarinen päätöksen teko että
lupaviranomaisten asianmukainen toiminta kaivosta perustettaessa.

Demokratian kannalta on hyvin ongelmallista se että asia salattiin myös
maan hallitukselta ja eduskunnalta.

Demokratian kannalta ongelmallista on myös se,  että tähän mennessä
oikeuslaitos ei ole kyennyt ottamaan tätä petoksen tunnusmerkit täyttävää
rikosta edes käsittelyyn.

Muistamme  kuin Talvivaaran tarina on ollut jatkuvaa hätätilaa ja valtion
pelastusoperaatioita.  Jo kolme kertaa Talvivaara on ollut lisäbudjetissa
suurin kuluerä.

Nyt Eduskunta on taas Talvivaaran vedenjakajalla.

Ja taas kerran näyttää siltä,  että kansanedustajien halutaan tekevän
päätös väärän ja harhaanjohtavan tiedon pohjalta.

Terrafamen laskelmat siitä, että kaivoksen alasajo maksaisi 500 miljoonaa
euroa ja tuottokuntoon ylösajo 200 miljoonaa,  ovat silkkää hölynpölyä.

Pyydämme tutustumaan oheiseen stop talvivaara- liikkeen tuottamaan
kirjelmään,  jossa yksinkertaisesti ammutaan alas sekä Terrafamen että
Kainuun Ely:n  argumentointi.

Olemme erittäin pahoillamme siitä,  että tehtäessä ratkaisevia päätöksiä
julkiseen keskusteluun kelpuutetaan vain valtionyhtiön näkemys ja sen
kritiikkiä ei kansalaisille välitetä.

Tämä toiminta on vastoin vapaan lehdistön ideaa vallan vahtikoirana ja
kansalaiskeskustelun ylläpitäjänä.   Mutta erityisen ongelmallista
yksipuolisuus on demokraattisen päätöksenteon kannalta.   Jos media pitää
kansalaisia uutispimennossa ja julistaa vain yhtiön satuilua,  joutuvat
myös kansanedustajat tekemään päätöksiä ilman julkisen keskustelun antamaa
pohjaa.

Tässä mielessä medialla on tälläkin kertaa Talvivaaran tarinan kannalta
ratkaiseva asema.

Mutta se, ettemme saaneet oheisen tiedotteen ja kirjeen viestejä missään
mediassa lävitse,  ei tarkoita sitä että olisimme väärässä.

Pahoin pelkäämme että viestimme törmäävät muurin siksi ettei uskalleta
häiritä valittua tarinaa kriitikoiden äänellä ja analyysilla.

Toivomme ja liki 70000 suomalaisen allekirjoittaman adressin turvin
oikeastaan myös vaadimme,  että luette ajatuksella oheisen kirjelmän.

Kukaan teistä ei voi myöhemmin sanoa ettette tienneet.

Ystävällisesti tervehtien

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta

Katso tiedote:  Kansanliike oikoo Terrafamen viestintää

Lue kirjelmä kansanedustajille:
 

Adressi