Tiedote 25.5.2016: Kuinka Talvivaara suljetaan ja mitä se maksaa?

Kainuun Ely-keskus laiminlyönyt lupavalvonnan
Kuinka Talvivaaran kaivos suljetaan?

Terrafame on esittänyt hurjia lukuja Talvivaaran alasajon kustannuksista.
Kainuun ely-keskus on puolestaan pelotellut suurilla jätevesimäärillä ja
vaikealla luvitusprosessilla ja antanut tukensa jatkolle.

Herää kysymys ovatko kummatkaan tahot tietoisia siitä että jo kaivoksen
ympäristöluvassa on raamit sulkemissuunnitelmalle?

Ympäristöluvassa edellytetään että sekundäärikasat pitää paketoida
vesitiiviisti heti kun liotusprosessi niissä loppuu.   Samoin valvavien
mustaliusketta sisältävien sivukivikasojen paketointiin tulee ryhtyä sitä
mukaa kuin niitä syntyy.

Kumpiinkaan toimiin ei ole ryhdytty edes luvan edellyttämän suunnittelun
osalta.

Suunnitelma on vuodelta 2009 ja sen lopussa sanotaan näin: "Ympäristöluvan
mukaan (lupaehto 90) sulkemissuunnitelmaa tulee päivittää joka toinen
vuosi toiminnasta saatujen tutkimustietojen ja kokemusten perusteella sekä
kaivostoimintojen eteneminen huomioiden. "

Kainuun Ely on tältä osin laiminlyönyt ympäristöluvan valvonnan,  sillä
viimeinen päivitys suunnitelmaan on vuodelta 2011.

Miksi Ely-keskus ei valvo toiminnan edetessä tapahtuvaksi suunniteltua
sulkemista lupaehtojen puitteissa.

Miksi valvova viranomainen nukkuu?

Miksi annetaan kuva, että sulkemiskustannukset lankeavat vasta kaivoksen
lopettamispäätöksen jälkeen  vaikka luvan mukaisesti toimien pääosa
sulkemiskuluista toteutuu toiminnan aikana ja osana toimintaa?

Näyttää siltä,  että valvomaton valvoja ja toiveunessa elävä Terrafame
molemmat aktiivisesti unohtavat myös nämä kulut kannattavuuslaskemissaan.

Stop Talvivaara- liike edellyttää, että mahdollisesti olemassaolevat
päivitetyt sulkemissuunnitelmat ja niihin perustuvat kustannusarviot
julkaistaan.

Kaivoksen sulkeminen aloitetaan lopettamalla uuden malmin louhinta,
murskaus ja kasaus.  Tästä tulee suuri säästö.   Samoin vältytään uusien
kasojen vaatimalta rikkohapon syötöltä ja kastelu ja ilmastustyöltä.

Alasajon aikana kasoja hoidetaan kunnes niistä on saatu kohtuullinen osa
nikkelistä irtoamaan.  Näin alasajo vaiheessa syntyy sama tulovirta kuin
näistä kasoista muutenkin olisi tullut.

Loppuun imettyjen kasojen ja sivukivikasojen paketointi on kustannus joka
olisi yhtälailla välittömästi edessä koetetaanko ylösajoa vai päätetäänkä
hallitusta alasajosta.

Myös aiheutettujen ympäristövahinkojen korjaaminen ja korvaukset
haitankärsijöille ovat kulueria, jotka eivät poistu ajettiinpa alas tai
ylos.

On vaikea nähdä mistä tulisivat ne hurjat kustannukset joita Terrafame
esittää.  Jopa lyhyellä tähtäimellä alasajo olisi halvin vaihtoehto.
Pitkällä tähtäimellä alasajo on ainoa mahdollinen vaihtoehto
taloudellisesti ajatellen.   Kaivoksen tulot ja menorakenne eivät ole
yhteismitallisia lainkaan.

Lue lisää aiheesta:
Avoin kirje 24.5.2016: Kansanedustajille, Medialle ja Sosiaaliselle Medialle
Tiedote 22.5.2016: Terrafame harhauttaa päättäjiä alasajon kustannuksilla
 

Adressi